Voorwaarden

De eigenaar van de hond is verantwoordelijk voor inenting van de hond. De cocktail enting is verplicht tenzij middels een titerbepaling kan worden aangetoond dat de hond over voldoende anti-stoffen beschikt. Kennelhoest enting is wenselijk.

De eigenaar heeft de hond de basisbeginselen van gehoorzaamheid bijgebracht en de hond dient sociaal te zijn naar soortgenoten en mensen.

De eigenaar maakt geen gebruik van de diensten van Blokkie Om in de periode dat de hond loops is. (indien van toepassing)

De eigenaar van de hond is verantwoordelijk voor preventie van bijvoorbeeld vlooien, teken, enz. Honden uitlaatservice Blokkie Om zal er alles aan doen om aanraking met bovengenoemde te voorkomen en zal de bus regelmatig inspecteren en desinfecteren.

Blokkie Om stelt zich garant voor de afspraken die er met eigenaar gemaakt zijn m.b.t. het uitlaten van de hond.

Blokkie Om stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de hond aan derden tijdens het uitlaten. De aansprakelijkheid berust in dit geheel bij de eigenaar. Uw hond dient te zijn opgenomen in uw eigen WA-verzekering; volgens de wet is de eigenaar van de hond immers te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade.

Blokkie Om stelt zich ook niet aansprakelijk voor schade/letsel, zonder enige opzet, toegebracht aan de hond.

Mocht de hond tijdens het uitlaten door Blokkie Om medische verzorging nodig hebben om welke reden dan ook, dan zullen de kosten die daaruit voortvloeien geheel voor rekening van de eigenaar zijn.

De vergoeding voor de diensten geleverd door Blokkie Om geschiedt op basis van contante betaling bij ontvangst nieuwe wandelkaart of een betaling via bank/giro, binnen 14 dagen.

De eigenaar dient een plotselinge afmelding uiterlijk een werkdag voor het uitlaten van de hond door te geven aan Blokkie Om. Indien er niet tijdig wordt afgemeld wordt de wandeling in rekening gebracht.

Blokkie Om behoudt zich het recht voor om de honden uitlaat service tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Blokkie Om dient vakantie en vrije dagen minimaal drie weken vooraf mee te delen aan de eigenaar.

 In geval van calamiteiten (ziekte, autopech, onverwachte privé omstandigheden enz.) zal Blokkie Om er alles aan doen om eigenaar zo snel mogelijk te informeren zodat eventuele opvang van de hond nog geregeld kan worden.

De wandelkaarten hebben een maximale geldigheidsduur van 3 maanden, zoals vermeld op de betreffende kaart. Tegoeden van ritten worden niet gerestitueerd, tenzij de hond door ziekte of overlijden  niet meer in staat is met Blokkie Om mee te gaan. De kaarten zijn persoons-gebonden en niet overdraagbaar.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, in november 2006. Blokkie Om is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder handelsregister-nummer 17179860.